Today bible verse tamil. Verse of the Day 2018-07-10

Today bible verse tamil Rating: 9,8/10 1035 reviews

Bible Verse of the Day

today bible verse tamil

யோசேப்பு மரியாள் , கொர்நேலியு, தானியேல். ஒரு சத்தம் கேட்டது, அதை நானும் பின்பு தீர்க்கதரிசனமாக சத்தமாக உரைக்கிறேன், எல்லாமே சொப்பனத்தில் தான். அநேக மாதங்களாக தேவன்மேல் ஒரு வருத்தம். மற்றவர் பேசுவது ஒரு தொலைவுக்குமேல் சென்றபின்பு கேட்க வாய்ப்பில்லை. What the spirits say must conform to the Bible. ஒருநாள் வழக்கமான உபவாசதினம் அன்று வீட்டில் அவருக்காக ஜெபித்துவிட்டு வேதத்தில் தற்செயலாக மீகா 2ம் அதிகாரம் வாசிக்கும்போது குறிப்பாக 7ம் வசனம் வாசிக்கும் போது, பரிசுத்த ஆவியானவர் என்மேல் வல்லமையாய் இறங்கியதால் நான் அந்நியபாஷை பேசினேன்.

Next

Verse of the Day

today bible verse tamil

அன்று நானும் கண்களை மூடி மற்றவர்களைப் போல ஜெபம் செய்தேன். எனவே நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் சினிமா, தொடர்கள் என்று அதில் இழுத்து கட்டப்பட்டவராயின் தேவன் இப்போது உங்களை இந்தக் கட்டுரையின் மூலம் எச்சரிக்கிறார் என்று புரிந்துகொள்ளுங்கள். அவரோ வெளியே சென்று சற்றே தள்ளி இருந்த வைக்கோல்போரில் மறைந்துகொண்டு இருந்து 72 மணிநேரம் தொடர்ந்து தேவன் சுகமாக்கவேண்டும் என்று ஜெபம் செய்துகொண்டிருந்தார். If you get it wrong, death and destruction are the result. And we would become the mirrors that reflected each other's most private wounds.

Next

BIBLE VERSE OF THE DAY IN TAMIL

today bible verse tamil

அப்போது அதின் அர்த்தமும் எனக்குள்ளே யாரோ விளக்கம் கொடுத்ததுபோல் தெரிந்துவிட்டது. மேலும் தேவன் யாருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவர்களுடன் பேசுகிறார். Our journey began in fire… Gideon Cross came into my life like lightning in the darkness—beautiful and brilliant, jagged and white hot. You have to take religion seriously. பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகையில் அவருக்கு செவி கொடுங்கள். நானும் தேவன் எப்படியெல்லாம் பேசுவார் என்று தேடி ஒரு காலத்தில் அலைந்தேன்.

Next

BIBLE VERSE OF THE DAY IN TAMIL

today bible verse tamil

கண்களை மூடியிருந்தாலும் ஒரு காட்சி தெரிகிறது. You can't take a careless and flippant attitude about it. சில சம்பவங்களையோ வசனங்களையோ அவர் எடுத்து பேசுவது உங்கள் கவனத்தை ஈர்த்து தேவன் நம்முடன் இதை சொல்லுகிறார் அல்லது எச்சரிக்கிறார் என்று புரியும். காத்திருப்பதைக்குறித்து இங்கே: 1910ல் சகோதரன் B. Ink and stamp as you would a woodmounted stamp.

Next

BIBLE VERSE OF THE DAY IN TAMIL

today bible verse tamil

பாவம், அக்கிரமம் என்ற சுவர் நமது காதுகளை செவிடாக்கி விடுகின்றது, தேவனையும் நம்மையும் பிரிக்கின்றது. Our journey began in fire. We hope you are encouraged by today's Verse of the Day and Devotion. Gideon Cross came into my life like lightning in the darkness--beautiful and brilliant, jagged and white hot. இதை நான் என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து சொல்கிறேன். Created to encourage and strengthen your faith, Verse of the Day and Devotion includes a daily Bible verse and devotion to help you grow through God's Word. பிறகு என் பள்ளி தோழிகளை பார்த்து பேசுவது போல் கனவு முடிந்தது.

Next

BIBLE VERSE OF THE DAY IN TAMIL

today bible verse tamil

அப்போது அவர் அதின் அர்த்தத்தைச் சொன்னார். அவள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளை, அவள் கணவரோ மோசமான அவிசுவாசி. சிறுவயதில் பள்ளி செல்லும் பருவம் நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அதில் நான் ஆற்றில் நீந்துவது போலவும், ஆனால்அந்த ஆற்றின் போக்கில் இழுத்துக்கொண்டு போவதுபோலவும் கண்டு பயந்து விழித்துக்கொண்டேன். மிகவும் துக்கமடைந்து தேவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன். உன்னை உபதேசிக்கும்படிக்கு, அவர் வானத்திலிருந்து தமது சத்தத்தை உனக்குக் கேட்கப்பண்ணி, பூமியிலே தமது பெரிய அக்கினியை உனக்குக் காண்பித்தார்; அக்கினியின் நடுவிலிருந்து உண்டான அவருடைய வார்த்தைகளைக் கேட்டாய். தேவனுடைய வார்த்தையின் வல்லமை இவைகளை எல்லாம் உங்களுக்குப் போதித்து நடத்தும். The photo was taken in the Commonwealth of Australia.

Next

Verse of the Day

today bible verse tamil

ஒரு நாள் நான் கல்லூரியில் பயிலும் நாட்களில் ஒரு பரீட்சைக்காக semester exam இரவில் வீட்டிலே படித்துக்கொண்டிருந்தேன். Don't fool yourself into thinking that your naivete about these matters will suffice as an excuse. The photo was taken in a wilderness area in Africa. Today's Verse Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world. Matthew 7:15 When you get to know them better, when you get to know their teaching better, however, you find out that they introduce destructive heresies into your midst. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy.


Next

Bible Reading Plans

today bible verse tamil

அந்த வசனத்தில் அவருடைய பெயரும் வருகின்றது; வாசித்த அவர் தொலைபேசியில் அழுதுவிட்டார். The image will cling by itself, no need for any adhesives. ஒருமுறை நண்பர் ஒருவர்: வேறு வேலைதேடுகிறேன். கர்த்தர் யேசுவின் ஆசீர்வாதம் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமென்! What's the basis of our happiness? If you have any questions, please review our or email us at. When it comes to religion, the stakes are very high. சவுலே சவுலே முள்ளில் உதைப்பது உனக்கு கடினமாம் என்றும் அங்கே அவனுக்கு சத்தம் கேட்கின்றது. I craved his touch like a drug, even knowing it would weaken me.

Next

BIBLE VERSE OF THE DAY IN TAMIL

today bible verse tamil

பெவிங்க்டன் என்பவர் ஒன்பது வருடம் படுக்கையில் வியாதியாயிருந்த ஒரு சகோதரிக்காக ஜெபிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டார். Clean and replace image onto carrier sheet and protect with cover sheet when storing. மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாகப் பெற்ற பரிசுத்த ஆவியினை துக்கப்படுத்தாதே. Are you not of more value than they? அப்படி வஞ்சித்து பேசுபவை எல்லாம் பிசாசுதான். I craved his touch like a drug, even knowing it would weaken me. அவன் தற்செயலாய் சொல்லவில்லை என்று பின்பு யோவான் எழுதுகிறார்.

Next